L'orígen de la veu

L'estudi de la veu i la fonació

Mètode i programa de treball

Dificultats de la veu. Disfonia

La veu com a eina de treball

L'estudi de cant

L'ORÍGEN DE LA VEU

La veu és el so produït per l’home quan parla, crida o canta.

Aquest so és l’expressió de la persona en la seva totalitat.

És, sens dubte, una eina de comunicació mitjançant la qual expressa els pensaments, les idees i les emocions. Però és en la veu cantada al servei de la música on es troba el màxim exponent d’aquesta comunicació o expressió.

La veu és moviment, energia i el seu estudi
es basa en l’observació d’un mateix.
És una escola d’observacions, percepcions
i sensacions de  manera integral, ja que la recerca de les sensacions respiratòries
i acústiques no serien suficients sense aconseguir un benestar general basat en l’equilibri dels aspectes físics, mentals
i emocionals.